BURÇLARIN EĞİTİMİ VE AKADEMİK HAYATLARI

BURÇLARIN EĞİTİMİ VE AKADEMİK HAYATLARI
11.09.2018

Merhaba sevgili Antalya Migros takipçileri, uzun bir tatil döneminden sonra okullar açılıyor ve eğitim hayatlarımıza geri dönüyoruz. Eylül ayında da size burçların bilmediğiniz yönleriyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğim.  Çocuklarımız ya da kendimiz okula çok farklı yaklaşımlarla yaklaşırız. Burçların kendi karakterleri dışında, doğum haritasında hayatın her alanının ifade edildiği evler vardır. Her burcun güneş haritasında 3. Ve 9. Evleri eğitim ve akademik hayatlarını gösterir. Aşağıda, her burca göre bu alanların yorumunu okuyabilir ve dolayısı ile burçların eğitim ve akademik hayatları konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Keyifli okumalar diliyorum.

 KOÇ: Cesur ve girişken koç burcunun, ilkokul yaşamı merak içerisinde geçer. Koça göre ilkokul, kuzen ve kardeşlerle birlikteymiş, komşu çocuklarıyla oynuyormuş gibi geçer. Okul çağına gelmiş küçük çocuklarınızı, kuzen ya da komşularıyla aynı okula gittiklerini söyleyerek motive edebilirsiniz. Akıl yürütür, merak eder, çok konuşur ve çok derin olmayan bilgiyi iyi analiz ederler. Koçlar yüksek eğitimde, uzaklara gitmek isteyebilirler. Yüksek eğitimden yana şanslı olurlar. İyi akademisyenlere ya da konusunda guru olmuş hocalara denk gelirler. Üniversite seçimlerinde yurtdışındaki okulları seçmek, kendi dünyalarında bulunmayan farklı kültür ve yaşamlardan meslek seçmek isteyebilirler. Okulda deneyimlemek isterler, okulun sadece teorik değil, teori ve deneyimi beraber barındırması koçlar için en ideal olanıdır.

BOĞA: Sabit toprak elementinin burcu boğalar istikrarı ve stabiliteyi çok severler. Değişimden hoşlanmayan boğalar için okul değişikliği, yeni bir okula başlamak kolay adapte olabildikleri deneyimler değildir. İlkokul eğitimlerinde bağ kurma ihtiyacı içindelerdir. Annelerinin sırada yanlarında oturmasını isterler. Bağ kurup, duygu ifade ederek daha kolay öğrenirler. Öğrendikleri konular hakkında ne hissettiklerini sorarsanız, o konuyu unutmayacağını görebilirsiniz. Öğrenme, ifade etme, akıl yürütme konusunda çok hissilerdir. Eğitim hayatı mantığın hükmetmesi gereken bir alan olması gerekirken, boğalar ilköğretim hayatlarında konuya çok duygusal yaklaşırlar fakat bunu telafi etmek istercesine yükseköğrenimlerinde de konuyu çok ciddiye alırlar. Üniversite de herkes gezerken, dersleri asarken sanki işe gidiyormuş gibi saatinde sınıfta hazır bekleyenler boğalardır. Boğalar yüksek öğrenim hayatında zorlanabilir ya da bu konuyu hiç gerçekleştiremeyebilirler. Bilgide derinleşmek ve akademik hayat boğanın ciddiye alması gereken ve sorumluluklarının peşini bırakmadan, mantıkla yaklaşması gereken bir alandır.

İKİZLER: Akıl ve mantığın burcu ikizler, eğitim ve öğretim hayatında kendini çok iyi ifade eder. Okula yeni başlayacak ikizler burcu çocuğunuz, sizden ayrılma safhasını atlattıktan sonra okulda olmaktan ne kadar keyif alacağını göreceksiniz. İkizler insanı ilköğretim yaşamlarında çok merkezde ve popüler olabilirler. Çocuksu taraflarını besleyecek okul tercihleri ve seçimleri yapılırsa, kendi çevrelerinin küçük ünlüleri olurlar. Aklı sürekli çalışan, ağzı hiç susmayan ikizleri okulda müsamereye çıkma, koroya katılma ya da spor klübünde aktif rol almaya teşvik ederseniz, okuldan çok keyif alacağını gözlemlersiniz. Etkinliklerin ikizlerin aktif zihinsel süreçleriyle uyumlu olması çok önemlidir. Kolay buldukları derslerden ve etkinliklerden anında sıkılırlar ve sevmediklerini düşünürler. İkizler insanı yükseköğrenimde sıra dışı konuları ve alanları seçerler. Bilim insanı olmaya en uygun burçlardan olsalar da, bulun için gereken sabır ve kararlılık kısmında sıkıntı yaşayabilirler.

YENGEÇ:  Duyguların ve hislerin burcu yengeçler, konu eğitim hayatı olduğunda çok mantıklı ve mükemmeliyetçi olurlar. İlköğretim hayatlarında akıl süzgeci fazla çalışan, ödevlerini zamanında ve titizlikle yapan yengeçler daha sonraları yükseköğrenim hayatlarında tam tersi bir tutum sergilerler. Üniversite seçiminde ve ne bölümünü okuyacakları konusunda tam bir kafa karışıklığı içerisinde olabilen yengeçler de vardır ama aynı zamanda ne okuyacakları konusunda 2 yaşındayken kararını vermiş, çok idealist bir şekilde bu yolda ilerleyen yengeçler de görebilirsiniz. Yengeçler hissi insanlardır, hissettiği ve benimsediği konuyu hiç bırakmazlar. Yüksek öğrenim ve meslek seçimi konusunda kararsız kalmış ve belirsizlik yaşayan yengeçlerin tüm sıkıntısı konuyu benimseyememiş olmalarıdır. Sanat dallarına, tıbbi konulara ve akademik araştırmaya uygun yükseköğrenimler yengeçler için çok uygundur ve başarı getirir.

ASLAN: Özgüven ve cesaretin sembolü aslan insanları konu eğitim olunca iki farklı tavır sergilerler. İlkokul yılları ve zamanları daha çok dış odaklı geçer. Normalde kendi merkezinde olan ve bireyselliğini sonuna kadar yaşayan aslanlar, ilköğrenim yıllarında çok fazla kendi merkezlerinde kalamazlar. Arkadaş çevresi ve akranlarının tercih, isteklerine çekilirler. Bu zamanlarda küçük yaşlarına rağmen iyi strateji kurabilen bir yapıları vardır. Yaşlarına göre entelektüel ve mantıklıdırlar. Aslanlar büyüdükçe kendi kimliklerine de daha çok bürünmenin etkisiyle yükseköğrenimde daha kararlı ve mücadeleci olurlar. İlkokul yıllarının tersine yükseköğrenimde dış odaklılık tamamı ile kendine döner ve kendi isteklerine ve hedeflerine yönelir, başka hiçbir şey görmezler. Yükseköğrenimde şanslı olan aslanlar, hayatlarının en aktif günlerini üniversite hayatında yaşayabilir. Hocalarından ve öğretim görevlilerinden yana şanslılardır. Hocaları konusuna hakim ve güçlü karakterlerdir, onlarla tartışmalara ve mücadelelere girmemeye özen göstermeliler.

BAŞAK: Akıl ve mantığın, çalışma ve özveriyle olan ideal bileşimi başaklar, eğitim hayatlarına krizlerle dolu zor deneyimlerle başlamış olabilirler. Her başak zor deneyimler yaşamaz, bazen sadece fazla derinleşmiştir ve basit konular ona çok yüzeysel geliyordur. Eğitim hayatına ait tüm zorlukları ve sıkıntıları genelde ilköğretim zamanlarında atlatan başak, yükseköğrenimde çok rahat eder ve kendine izin verirse para kazanıp, gelir bile elde edebilir. Yükseköğrenimde, sıra dışı konular ve bölümler tercih etmekten hoşlanmazlar. Klasik, geleneksel ve risk içermeyen bölümleri meslekleri okumak isteyecektir. Üniversite hayatlarında yardım ve destek alırlar. Akademik ilerleme için yaşamlarında huzuru yaratabilmiş ve diğer ihtiyaçlarının giderilmiş olması çok önemlidir.

TERAZİ:  Estetik ve ahengin burcu teraziler konu eğitim hayatı olunca ilköğrenim ve yükseköğrenim yer değiştirmiş gibidir. Çocukken erken yaşlarına rağmen araştırır ve bilgiyi derinlemesine kavrarlar. Büyüdüklerinde ve bilgide derinleşecekleri üniversite zamanlarında ise çoğunlukla genel bir bölüm okur, bir konuda ihtisas yapıp uzmanlaşmak istemezler. Uzmanlaşmak için gösterilmesi gereken sabır ve harcanacak zaman terazilere çok sıkıcı gelir. Meslek seçiminde karasızlık yaşayabilirler. Edebiyat, gazetecilik, yazarlık, satış ve pazarlama, ticaret ve uluslar arası ticaret konularına yüksek kabiliyetleri vardır ve bu bölümleri yazıp başarılı olabilirler.

AKREP: Azimli ve gizemli akrepler, eğitim hayatlarına çok önem verirler. Küçük yaşta ciddiyetle başladıkları ilkokul yaşamları zorlu geçmiştir fakat başarı doludur. Konuşma ve ifade etmekte zorlanan bunu bir konuşup üç dinlemek şeklinde gerçekleştiren akrepler sahip oldukları derinliği yazarak ifade etmekte başarılıdır. Akrepler ilkokul yaşamlarında, okulu ve eğitimi çok ciddi algılasalar ve bunu bir sorumluluk gibi görseler de, büyüdükleri ve üniversiteye gittikleri zaman bu tamamı ile değişir. Yükseköğrenimde daha hissi davranan akrepler, üniversite yaşamında organize olmak ve zamanı doğru yönetmek konusunda zorlanabilir. Tuttuğunu bırakmayan akrepler, yüksek eğitimde bunu biraz abartıp, okulu uzatabilirler ya da akademik kariyer yapıp hayat boyu öğrenci/öğretmen statüsünü devam ettirebilirler. Tarihle ilgili konular, güvenlik ve korunma, psikoloji yükseköğrenimde en çok tercih ettikleri konulardır.

YAY: Neşeli ve optimist yaylar, eğitim hayatlarında şanslılardır. Tabi bu şansı aktive edebilmek için yüksek öğrenim görmeyi tercih etmiş olmaları gerekmektedir. Yay burcu genel olarak bilgide derinleşme ve bu bilgiden bir felsefe ve kültür yaratabilme ile ilgili bir burç olduğu için, eğitim ve öğretim hayatları yayların gelişiminde ve ilerlemesinde en önemli unsurdur. İlkokul zamanlarında daha sıra dışı yaklaşımlar ve seçimler sergilerler. Okulun dahi ve farklı bireyi olabildikleri gibi, sıra dışı okul tercihleri de yapmış olabilirler. Yükseköğrenim hayatları gururlarının en çok okşandığı yerdir ve akademik başarıları ile gurur duymak isterler. Ünlü ve bilinen üniversitelere kabul edilmek gibi bir şansları olsa da bunun için gereken çalışma ve azim konusunda sıkıntı çekerler. Yabancı dil, uluslar arası ticaret, reklam ve pazarlama konularında başarılıdırlar ve bu bölümleri çok tercih ederler.

OĞLAK:  Ciddi ve sorumluluk sahibi oğlaklar için iş hayatları ve kariyerleri çok önemlidir. İyi bir kariyerin iyi bir eğitimden geçtiğini çok iyi bilirler ve yüksek eğitimlerinde çok çalışırlar ve konularını titizlikle ele alıp incelerler. Oğlak burçları ilkokul yaşamlarında bazı belirsizlikler ve dağılmalar yaşamış olabilirler. İlkokul zamanlarında dikkat yoksunluğu çeken oğlaklar, okulu ve eğitim sistemini benimseyememiş olabilirler. Okulu ve eğitimi çok önemli bulup idealize eden oğlaklar olduğu gibi bunun dışında kalıp hayal ettiği eğitime ulaşamadığı için kendini eksik ve yetersiz hisseden oğlaklar da vardır. Üniversite hayatlarında hiç boş durmazlar, sürekli çalışıp yüz alan sinir bozucu arkadaşlarınız varsa oğlak yoğunluklu doğum haritalarına sahiptirler.

KOVA: Marjinal ve sıra dışı kovalar, ilkokul yaşamlarında çok hırslı ve yalnız olurlar. Mücadele etmek ve kendini kanıtlamak çok önemlidir. Spor yapan ve aktif yerinde durmayan bu çocuklar en iyi notu almakta sorun yaşamazlar ama arkadaşlarından farklılaşıp yalnız kaldıklarında da bütün motivasyonlarını kaybederler. Küçük yaşlarında kendi merkezinde olan ve tek başına her yükü göğüsleyen bu öğrenci formu üniversiteye geldiğinde de hiçbir işi kendi yapamaz hale gelir. Üniversite yaşamında tamamı ile karşı taraf odaklıdır ve her şeyi grupla ve beraber yapmak ister. İlkokul yıllarında ki gibi hırslı değildir ve olayları akışına bırakmaya daha fazla meyillidir. Hayatta ilerde başka iş yapma olasılıkları olabilir ama genelde bütün kovaların kalbinden geçen akademik eğitim; hukuk, mimarlık, estetik, görsel tasarım ve benzeri alanlardır.

BALIK:  Duygusal ve fedakar balıklar, huzurlu ve güvenli bir ilkokul yaşamında elde edecekleri öz-sevgi ve öz-değer üzerine eğitim hayatlarını inşa ederler. Eğitim hayatlarının başında yaşadıkları düzen ve istikrar, ilerleyen senelerde muhafaza etmekte biraz zorlanır hale gelir. Yükseköğrenim ve üniversite dönemi balıkların hayatında birtakım zorluk ve krizlerin yanında tam anlamıyla bir değişimin, dönüşümün de kapısını aralar. Gençlik yıllarında kolay elde edilen akademik başarı ileride daha zorlu ve meşakatlidir fakat bu balıkları yıldırmaz ve hayatlarındaki güç ve kuvvete buradan ulaşırlar. Sanata yatkınlıkları ve yaratıcılıkları bulunan balıkların şifa ve ihtiyaç sahiplerine yardım yetileri çok yüksektir. Güzel sanatlar, tıp, bankacılık, edebiyat ve yazarlık eğitim almak isteyecekleri bölümler arasındadır.

 

BLOG YAZILARI
  • Antalya Migros Açılış-Kapanış Saatleri10:00 AÇILIŞ
    23:00 KAPANIŞ

  • AAntalya Migros Telefon+90 (242) 230 11 11